Zesłanie Ducha Świętego

Wierzę w Ducha Świętego…

Trzecia Osoba Trójcy Świętej  jest dla nas w wielkiej mierze niepojęta. Choć nigdy nie zdołamy wyrazić lub opisać Jej wielkości i mocy, to w historii Kościoła wiele osób taką próbę podejmowało i nadal podejmuje.

Poniżej zamieszczamy tekst Kiko Argüello. Ufamy, że będzie pomocą w modlitwie.

Duch Święty           

jest jarzmem lekkim i słodkim.

Duch pełen zrozumienia i miłosierdzia względem naszych win,

Duch czułości i współczucia, miłości bez granic.

Zamieszkując w człowieku przebacza nam zawsze, stale ma nadzieję, wszystko rozumie,

tłumaczy wszystko.

Jego dobroć rozchodzi się, jak przyjemny zapach, który wszystko napełnia.

Daje odczuć swą obecność i dodaje nam odwagi, świadcząc o całkowitej miłości Boga do nas.

Utwierdza naszego ducha w przekonaniu, że największym dobrem jest jedność z Bogiem,

że prawdziwym złem i cierpieniem jest grzech.

Dlatego jest pełen zrozumienia dla grzesznika: nie sądzi go, podnosi, i pomaga mu zaczynać od nowa.

Ukazuje nam zawsze Chrystusa ukrzyżowanego jako Wiecznego Kapłana dla wszystkich ludzi.

Jest cierpliwy, łagodny, jest najwyższym Dobrem, jest darem Boga, jest gwarancją Życia Wiecznego.

On “Paraklet” broni nas zawsze; i uczy być cierpliwymi z sobą i ze swoimi grzechami.

Mówi nam kim jesteśmy, gdzie idziemy, jaka jest droga, i dlaczego cierpimy.

Pokazuje nam chwalebny Krzyż Chrystusa i zachęca, by wejść na niego jako na miejsce prawdziwego odpoczynku.

Mówi nam, że wszystko jest święte, że święta jest nasza historia, i prowadzi nas delikatnie do całkowitego zdania

się na Chrystusa Ukrzyżowanego.

W Nim niczego się nie żąda, niczego nie wymaga, przyjmuje się wszystko, wszystko się znosi, ponieważ być

podobnym do Pana na Krzyżu, jest naszą chlubą, jest naszą chwałą, prawdą, zbawieniem, świętością, jest naszym:

byciem chrześcijanami.

Jakże nie ewangelizować, by ludzie znaleźli jedynego Boga prawdziwego, Jego umiłowanego Syna, i by otrzymali

Ducha Świętego?

Duch Boży, perła przecenna, w Nim kochamy Ojca, tak jak Jego Syn i kochamy Jego Syna, jak kocha Go Ojciec.

Duch Święty, który sprawia że jesteśmy osobą;

jest bardziej mną niż ja sam,

jest bardziej nami niż my sami,

jest wszystkim we wszystkich,

jest w Kościele świętą Koinonią,

jest miłością doskonałą,

jest Bogiem.

Przyjdź Duchu Święty!!!