Informujemy, że Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża,z siedzibą w Szczecinie  71-834, ul. Kościelna 4a,
reprezentowana przez przełożoną generalną s. Rafaelę Honoratę Kubiak,
jest administratorem danych osobowych dla potrzeb realizacji celów
wynikających z natury i działalności statutowej Wspólnoty.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Dane są przetwarzane przez okres uwarunkowany i wynikający z realizacji celów.

Szczegółowych informacji na temat przetwarzanych danych
udzieli Pani/Panu administrator.
Najlepiej kontaktować się na adres e-mailowy: jozuk@op.pl 
lub  telefonicznie:  511 792 060. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora
Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa,
kiod@episkopat.pl

NOTA INFORMACYJNA

Dane osobowe na stronie internetowej Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża oraz w innych mediach społecznościowych, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub na podstawie prawa.

Wpis do Skrzynki Intencji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Nadawcy, tj. na podanie do wiadomości Siostrom Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, imienia i treści intencji.