Boże Ciało

Każdego dnia adorujemy Najświętszy Sakrament, dziękując za stałą obecność Jezusa z nami. Poprzez trwanie
i zasłuchanie u stóp Mistrza staramy się otwierać na dialog z Ojcem, wyrażając gotowość na przyjęcie każdej Jego woli w naszym życiu.

z naszych Konstytucji