X Światowe Spotkanie Rodzin

W Rzymie z udziałem Ojca Świętego Franciszka rozpoczęło się X Światowe Spotkanie Rodzin. W tym roku wydarzenie po raz pierwszy odbywać się będzie jednocześnie w Kościołach lokalnych na świecie. Spotkaniu towarzyszy hasło: „Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości”.

Cel wydarzenia to m.in. podkreślenie roli rodziny w dziele ewangelizacji oraz umocnienie jej tożsamości.

W spotkaniu w Wiecznym Mieście uczestniczy delegacja z Polski. Jest w niej kilka rodzin, którym towarzyszą m.in.: ks. bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny w Konferencji Episkopatu Polski i należący do niej ks. bp Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki. Będą także księża: Przemysław Drąg i Robert Wielądek, ustępujący i nowy dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

Światowe Spotkanie Rodzin potrwa do 26 czerwca 2022 roku. Pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się w 1994 roku z inicjatywy św. Jana Pawła II. Od tamtego wydarzenia katolickie rodziny gromadzą się co trzy lata na różnych kontynentach na modlitwie i debatach na temat swej roli w Kościele i świecie.