19 marca 2024 r. w Rzeszowie “urodziła” się nowa Wspólnota Świeckich Uczniów Krzyża

Dzielimy się naszą dużą radością – w Uroczystość św. Józefa w Rzeszowie (Dom Diecezjalny “Tabor”) – 12 osób zostało włączonych do Wspólnoty Świeckich Uczniów Krzyża. W ten sposób powstała piąta w Polsce wspólnota lokalna Uczniów Krzyża, uczniów Bożej miłości.

W obrzędzie włączenia wzięły udział Uczennice Krzyża z Rzeszowa (s. Kazimiera, s. Magdalena Mitał), s. Rafaela, przełożona generalna, oraz siostry z Kościeliska (s. Maksymiliana, s. Marta. s. Urszula).