Słowo z Kazachstanu

Dziękujemy gorąco s. Joannie H. i Ks. Piotrowi K. z Chromtau, dzięki którym to słówko mogło do nas dotrzeć!!! WSPIERAMY WAS MODLITWĄ… i KAŻDEGO ze Wspólnoty, Sercu Maryi zawierzając, zapewniamy słowami Jezusa: ”Królestwo Boże w WAS jest” por. Łk 17,21… z pamięcią o Każdym, w radości i jedności (choć póki co, inaczej)… siostry

https://youtu.be/JKoBZYK1GfI