ODDAJ SWOJE ŻYCIE MARYI! Odsłona 2

Kilka słów o tym, co to znaczy oddać się Maryi osobiście

Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (por. 1 Tm 2, 4). Oddaj Maryi swoje ciało, duszę i wszystko, co posiadasz, żeby pomóc Jej w ratowaniu wszystkich zagubionych, by każdy zajął swoje mieszkanie przygotowane dla niego przez Boga w niebie.

Oddaję Maryi swoje ciało. Może z nim zrobić to, co uzna za dobre i potrzebne. Jeśli da ciału zdrowie, przyjmę zdrowie. Jeśli da chorobę, przyjmę chorobę. Na wszystko się godzę. Prawdziwe oddanie rodzi głęboki pokój.

Oddaję Maryi swoją duszę. Pozwalam Jej tym samym pozmieniać moje myśli, pragnienia, uczucia, żeby stawały się coraz bardziej podobne do Jej myśli, pragnień i uczuć. Otwieram się na wszystko, co chce mi przekazać. Pozwalam Jej dysponować władzami mojej duszy (wolą, rozumem, pamięcią).

Oddaję Maryi to, co posiadam. Wszystkie moje dobra materialne (od ołówka po willę z ogrodem) są Jej własnością. Pytam Ją o zgodę, kiedy chcę nimi dysponować. Oddaję Jej także dobra wewnętrzne i duchowe: zasługi, cnoty, dobre uczynki. Pozwalam Jej rozdzielać je komukolwiek zechce. Nie martwię się, że coś stracę. Ufam Jej.

C.d.n.