Chwalcie, stepy umajone, chwalcie z nami Panią świata!

LITANIA LORETAŃSKA po rosyjsku (dwie melodie). Śpiew i gitara: s. Joanna Hofman CSDC