ODDAJ SWOJE ŻYCIE MARYI! Odsłona 5 i ostatnia

Kilka słów o tym, jakimi drogami przychodzi odpowiedź Maryi i co robić, kiedy nie nadchodzi

Nie oczekuj objawień, nie myśl, że chodzi o autosugestię. Czasami odpowiedź będzie bardzo wyraźna, innym razem nie pojawi się wcale. Potrzeba Twojej uważności.

Kiedy pytasz Ją, co robić, jak się zachować, Maryja przypomni ci Boże przykazanie, słowa Jezusa, odpowiedni fragment Pisma świętego lub jakiś obowiązek, o którym zapomniałeś. Odpowiedź przychodzi czasami przez przełożonych, którzy polecą nam coś zrobić. Niekiedy Matka Boża przysyła do nas ludzi z prośbami. Innym razem zadecydują okoliczności, „przypadkowo” usłyszana rozmowa, niespodziewane spotkanie, spóźnienie na pociąg i wiele innych tego rodzaju wydarzeń. Trzeba mieć oczy otwarte na wszystko.

Raz po raz otrzymasz dobre natchnienie. Nauczysz się z czasem odróżniać Boże natchnienie od podstępów złego ducha. Gdybyś jednak w dobrej wierze wziął za wolę Maryi podstępny podszept szatana lub własne uwiedzenie, nie potrzebujesz się lękać. Kto się oddał i szczerze szuka Jej woli, za tego Ona bierze odpowiedzialność. Proś Ją, żeby naprawiła to, co zepsułeś.

Kiedy zrozumiesz odpowiedź Maryi, wróć do aktu oddania. Oddaj Jej siebie i wykonanie sprawy, a rzecz staraj się spełnić. Akt oddania jest zawsze podstawowy i najważniejszy.

Kiedy wyraźna odpowiedź nie nadchodzi…

Pytasz i cisza! Nie myśl wtedy, że pytanie nie ma sensu. Warto i trzeba pytać, nawet, jeśliby się przewidywało, że znów nie będzie żadnej wskazówki. Bez pytania będziesz wszystko czynił samowolnie i oddanie będzie złudzeniem. Droga oddania jest zwykła i prosta, rzeczy nadzwyczajne rzadko się na niej trafiają. To droga wiary i zaufania.

Gdy nie ma odpowiedzi, najpierw odczekaj jak długo można, żebyś własną wolą, niepokojem i pośpiechem nie popsuł Maryi Jej planów. Gdy już czekać nie możesz, poproś Ją o światło i wybierz sam to, co twoim zdaniem najbardziej Jej się teraz podoba. Oddaj Jej twój wybór i z całym spokojem wykonaj to, co wybrałeś. Maryja dlatego nie dała odpowiedzi, bo wiedziała, że sam wybierzesz to, co jest Jej wolą. Na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiesz, czy dobrze zrobiłeś, poproś, by cię zawróciła z drogi lub odsunęła złe następstwa wyboru, gdyby miał być zły i bądź wtedy zupełnie spokojny.

Oto proste zarysowanie drogi we wszystkich sytuacjach, by twoje oddanie mogło stać się prawdziwe. Gdy wiesz, czego Maryja chce, oddaj Jej to i wykonaj. Gdy nie wiesz, zapytaj i czekaj na odpowiedź. Gdy odpowiedź zrozumiesz, oddaj to i wykonaj. Gdy nie zrozumiesz, wybierz sam według powyższych wskazań, oddaj wybór Maryi, wykonaj i bądź spokojny. Oto w największym skrócie główne zasady życia na drodze oddania.

Droga oddania się Maryi jest prosta. Jeśli to, co przeczytasz, jest zbyt zawiłe, zrzuć winę na autora, a nie na Matkę Bożą i oddanie.

Więcej o oddaniu swojego życia Maryi:
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
Ks. Marian Piątkowski, Osobiste oddanie się Matce Bożej w praktyce życia
S. Christiana Mickiewicz CSDC, Z Tobą, Matko, chcę iść przez życie