DROGA ŚWIATŁA. STACJA X

ZMARTWYCHWSTAŁY PAN PRZEKAZUJE WŁADZĘ PASTERSKĄ PIOTROWI

Po cudownym połowie ryb, po wspólnym posiłku przygotowanym przez Zmartwychwstałego Pana, następuje osobiste spotkanie Jezusa z Piotrem i dialog miłości, który najprawdopodobniej był dialogiem uzdrowienia Piotra po jego zaparciu się w noc pojmania Jezusa. Szymon, który już poznał swoją słabość, nie jest skory do górnolotnych zapewnień. Na pytanie o miłość najwyższą, gotową do ofiary, odpowiada: Ty wiesz, że Cię kocham miłością życzliwą. Trzecie pytanie Jezusa, w którym pyta Piotra o miłość życzliwą, jest dla nas bardzo pocieszające – jeśli nawet nie stać nas na najwyższą miłość, Jezus przyjmuje to, co potrafimy Mu dać.

Po dialogu miłości Jezus zleca Piotrowi zadanie: „Paś owce moje, paś baranki moje”. Ma on prowadzić trzodę na pastwisko, gdzie Bóg jest pasterzem i pokarmem.

Piotr, przemieniony miłością Pana, słyszy wezwanie: „Pójdź za Mną” – Piotr jest nie tylko pasterzem, ale także barankiem, który podąża za Jezusem dokądkolwiek On idzie (por. Ap 14, 4), nawet tam, dokąd sam nigdy by nie poszedł.