DROGA ŚWIATŁA. STACJA XI

ZMARTWYCHWSTAŁY PAN DAJE UCZNIOM NAKAZ MISYJNY: “Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21).

“Misja” jest słowem oznaczającym to, co Kościół czyni od zawsze – głoszenie Dobrej Nowiny.

U początku znajduje się miłość – Jezus woła, ponieważ kocha.

Finałem powołania jest bycie z Nim.

Z Nim, Synem jestem sobą – synem Boga.

Bycie z Nim, z Jezusem, jest początkiem i celem misji do braci, polegającej na przyprowadzeniu wszystkich, aby z Nim przebywali w Domu Ojca!

Dokonuje się to w miłości i przez miłość.

Kiedy przyjmuję miłość Pana, nadchodzi Wielkanoc, święto wyzwolenia! On wchodzi do grobu moich lęków i daje mi swój pokój, radość, pełnię wszelkiego dobra. Ten pokój, nowe życie wytryska z Jego ran i staje się moim udziałem, gdy karmię się Jego Słowem i Ciałem. W Eucharystii Bóg prawdziwie daje mi wszystko.

Dlatego ten, kto celebruje Eucharystię, znając miłość, jaką został ukochany, potrafi kochać jak jego Mistrz – “łamie i daje” siebie braciom, jest posłany jak Jezus do braci: “Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21).