DROGA ŚWIATŁA. STACJA IX

ZMARTWYCHWSTAŁY PAN SPOTYKA UCZNIÓW NAD JEZIOREM GALILEJSKIM

Piotr oraz uczniowie, którzy z nim byli, idą łowić ryby – rozpoczynają realizację misji „łowienia ludzi” (Łk 5,10) zleconej przez Jezusa, ale w oparciu o swoje własne umiejętności, zdolności i pomysły. Trud ich pracy okazuje się bezowocny.

Natomiast połów dokonany na słowo Jezusa natychmiast wypełnia sieć rybami. Zadanie podjęte przez uczniów przynosi właściwy owoc wówczas, gdy stanowi wypełnienie woli Zmartwychwstałego, w zjednoczeniu z Nim i słuchając Jego słowa. Po wydarzeniu Pięćdziesiątnicy Piotr powie przed Sanhedrynem, że Bóg udziela Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni (zob. Dz 5,32).

Prosimy Cię, Jezu, o posłuszeństwo słowu Bożemu.