DROGA ŚWIATŁA. STACJA VIII

ZMARTWYCHWSTAŁY PAN UMACNIA WIARĘ TOMASZA

Tomaszowi – nieobecnemu w Wieczerniku, gdy Zmartwychwstały Jezus przyszedł do Apostołów, pokazał im ręce i bok oraz tchnął na nich Ducha Świętego – nie wystarczyło świadectwo Uczniów, że widzieli Pana… stawia warunek… musi dotknąć!

Jezus, który nigdy dotąd nie czynił znaków na żądanie, tym razem zrobił wyjątek. Może dlatego, że widział w Tomaszu autentyczną walkę o wiarę?

Nie wiemy, czy Tomasz dotknął ran Jezusa. Ale osobiste jego spotkanie ze Zmartwychwstałym zaowocowało wyznaniem wiary: „Pan mój i Bóg mój!”. Odtąd Jezus jest całym jego życiem.

Jezu, bądź całym moim życiem.