XI spotkanie świeckich Uczniów Krzyża z całej Polski

W najbliższy piątek i sobotę w Szczecinie świeccy Uczniowie Krzyża i Siostry Uczennice Krzyża spotykamy się na tzw. Dniach Wspólnoty. Tematem naszych rozważań będzie misja Ucznia Krzyża w Kościele i świecie.

W sobotę do grona Uczniów Krzyża dołączy siedmiu nowych członków. Każdy z nich otrzyma krzyżyk, którego wręczeniu będą towarzyszyć słowa: “Przyjmij święty Krzyż i nie żyj dla siebie, lecz dla Tego, który za ciebie umarł i zmartwychwstał.”