WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu
Obraz światłości prawdziwej ojczyzny,
Którą znajdziemy na odległym brzegu
Pełnym pokoju”.  z Liturgii Godzin
 
 
 
Dzień Wszystkich Świętych zaprasza nas do wpatrywania się oczyma wiary w nowy świat niezmierzonej radości
i pokoju, do którego wszyscy jesteśmy wezwani. Nie wystarczy jednak samo wpatrywanie.
Szczęście życia wiecznego i udział w radości Wszystkich Świętych jest owocem życia, które już teraz w sobie kształtujemy. Nieba się nie zdobywa, niebem się staje krok po kroku – por. Søren Kierkegaard.