Uczniowie Krzyża w Gnieźnie?

W Gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno – Formacyjnym w dniach 10 do 18 września trwa ostatni “wakacyjny” turnus rekolekcyjny dla Uczniów Krzyża. Uczestniczy w nim ok. 20 osób, głównie Uczniów Krzyża z wrocławskiej wspólnoty. 

W spotkaniach rekolekcyjnych “Droga ucznia” podążamy dwoma śladami. Pierwszym idziemy ze świętym Janem Apostołem prowadzeni przez ks. Dariusza Larusa. Drugi ślad wyznaczają słowa modlitwy “Dziękujemy Ci, Jezu, za niepojętą miłość Twoją…”- przewodnikami tutaj są Siostry: Stefania i  Judyta.