Zaproszenie dla tych, którzy mają muzyczne serca

W świecie, w którym tak wielu pragnie błyszczeć, czasem trudno dostrzec prawdziwe Światło – Jezusa Chrystusa. Są jednak wciąż tacy, którzy nie tylko za Tym Światłem idą, ale chcą – zapaleni przez Niego – jak najpiękniej opowiadać o Nim innym. Robią to tak, jak potrafią: modlitwą, malowaniem obrazów, wypowiadanymi słowami, ale też muzyką. I to właśnie ci z muzycznymi sercami zaproszeni są na kolejną edycję Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego, która rusza już jesienią.

SLAM (tak skrótowo nazywa się Szkołę) zrodził się z tęsknoty za „czymś więcej”. Grupa ludzi, którzy muzyką i śpiewem posługiwali w Kościele i którzy chętnie brali udział w warsztatach muzyczno-liturgicznych prowadzonych przez Centrum Formacji Świeckich, pragnęła stałej formacji, by pogłębiać życie muzyczno-duchowe. Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża rozpoznała to pragnienie i kilka lat temu ruszyła pierwsza edycja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego – choć wtedy nikt jeszcze nie spodziewał się, że kolejne edycje są w Bożych planach. A jednak – każdy rok przyprowadza w gościnne progi Centrum Formacji Świeckich kolejnych „Bożych szaleńców”, którzy chcą rozwijać swój talent muzyczny na większą chwałę Boga.

Rozwój w ramach SLAM-u przebiega niejako trójpłaszczyznowo: uczestnicy poznają dokumenty Kościoła o muzyce i liturgii, co połączone jest z zajęciami warsztatowymi prowadzonymi przez najlepszych praktyków w regionie; rytm spotkań wyznaczany jest przez wspólną liturgię, modlitwę i słuchanie katechez; wreszcie uczestnicy dostają możliwość prawdziwego doświadczenia wspólnoty. Warto dodać, że ta wspólnota modlitwy, wiedzy, muzyki i braterstwa nie kończy się z ostatnim spotkaniem! SLAMowi absolwenci chętnie się spotykają na modlitwę i wspólne działania – wciąż na większą chwałę Boga.

Choć nazwa przedsięwzięcia może być onieśmielająca, to warto pamiętać, że SLAM to przede wszystkim przestrzeń wzrastania w przyjaźni – z Panem Bogiem, z liturgią i z Drugim. Na pewno to cenne doświadczenie, które niejednokrotnie porządkuje wiele spraw w sercu i pomaga jeszcze owocniej służyć Bogu i Kościołowi.

Może właśnie ten rok, to czas by ruszyć na wspólną slamową drogę? Warto zajrzeć na stronę Centrum Formacji Świeckich, by w świadectwach uczestników poprzednich edycji znaleźć zachętę do wejścia na tę piękną drogę rozwoju talentu i ducha.