Płeć darem Boga - Dzień dla Rodziny

Już tradycyjnie na wiosnę przy ul. Wileńskiej 69 u ojców Marianów wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża  wraz z Księżmi Marianami zorganizowała DZIEŃ DLA RODZINY NA WARSZAWSKIEJ PRADZE. Temat spotkania - Płeć darem Boga.

Wykłady poprowadziła dr JOLANTA PRÓCHNIEWICZ, psycholog i teolog, absolwentka UAM w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Specjalizująca się w zakresie zaburzeń seksualnych, zwłaszcza zaburzeń tożsamości seksualnej (szczególnie gender i homoseksualizm) oraz społecznych aspektów tych zjawisk. Na co dzień pracuje jako psycholog w poradni prolife, prowadzi zajęcia z psychologii pastoralnej na wydziale teologicznym UAM, a także cykliczne wykłady w ramach formacji osób duchownych i świeckich.

Czytaj więcej...

Ojcowie i córki

Prowadzący:  Roman Szałachowski – mąż i ojciec piątki dzieci, psycholog i psychoterapeuta. Studiował również pedagogikę i nauki o rodzinie.

Czytaj więcej...

Absolwenci SLAM zapraszają

Ewangelizacja w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

A Dąbie kwietniowe, dziewczęce...

Oczywiście w centrum dnia była sprawowana Eucharystia, czas na uwielbienie Jezusa w adoracji. Pięknym spotkaniem było trwanie ze Słowem w ogrodzie.

 To był dobry czas, wybrałyśmy się z Marią Magdaleną, by spotkać Zmartwychwstałego... Jej szalona miłość do Mistrza nas zachwyciła. Dziękuję wszystkim, których spotkałam. Moją wdzięczność zamieniam na modlitwę za Was...

s. Gracjana

Czytaj więcej...