loading...

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża. STACJA VIII

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23,27-28).

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża. STACJA VII

Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża. Pozwala, aby krzyż go znów przygniótł.

On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża. STACJA VI

Gest otarcia twarzy Jezusa to czułość okazana samemu Bogu.

Jak teraz okazać Ci czułość?

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża. STACJA V

Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Zmusili go, by niósł Jego krzyż” (Mt 27,32). Czasem w naszym życiu, jak Szymon, jesteśmy przymuszeni. Dziś zmuszeni do rezygnacji ze spotkań, aktywności, dobrych rzeczy...

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża IV

Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 8,17). Trudno jest nam zgodzić się na cierpienie swoje i kogoś bliskiego. Robimy wszystko, aby je oddalić, nie dopuścić do niego. Bywa jednak cierpienie, którego nie unikniemy.

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża III

Oto Człowiek (J 19,5). Ten, który ogołocił samego siebie (Flp 2,6)

Upadłeś. Zrównałeś się z ziemią. Abym przestała się Ciebie bać.

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża II

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1P 5,7).

Nie zrozumie krzyża człowiek szukający tylko swoich spraw, myślący tylko o sobie i swoich potrzebach oraz pragnieniach. Będzie krzyż przeklinał i odrzucał, bo nie dostrzeże jego głębszego znaczenia.

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża I

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony. Tak pomyśleli – i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych” (Mdr 2, 19-22a).

SIEDEM SŁÓW Z KRZYŻA: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”

Pierwszy Adam zgrzeszył brakiem posłuszeństwa, które wyrosło z braku zaufania do Boga, Ty – ostatni Adam, ratujesz nas przez posłuszeństwo zasadzone na zaufaniu i głębokiej miłości do Ojca:

SIEDEM SŁÓW Z KRZYŻA: "Dokonało się"

Jezu, od początku powtarzałeś to swoim bliskim i uczniom, że przyszedłeś na świat, by wykonać dzieło Ojca: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło.

Aktualności

6 kwietnia (2020)

NA PROGU PASCHY

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy zapraszamy do trzech zamysleń o. Wojciecha Surówki OP

https://www.facebook.com/uczennicekrzyza.czmoniec.7

4 kwietnia (2020)

Wspólna modlitwa w Wielkim Tygodniu

Codzienna modlitwa z siostrami - Szczecin Stołczyn

27 marca (2020)

RÓŻANIEC Z UCZENNICAMI KRZYŻA 20:30

6 kwietnia (2020)

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża. STACJA VIII

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23,27-28).

5 kwietnia (2020)

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża. STACJA VII

Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża. Pozwala, aby krzyż go znów przygniótł.

On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.

4 kwietnia (2020)

DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża. STACJA VI

Gest otarcia twarzy Jezusa to czułość okazana samemu Bogu.

Jak teraz okazać Ci czułość?

Starsze wpisy...
Domy Wspólnoty

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin.

Telefon: +48 91 421 68 69

Audio/Video
Rekolekcje dla rodzin ZABORÓWIEC 2019

więcej multimediów...

Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69