Skupienia dla dziewcząt w Poznaniu

Tęskniąc za jednością - adwentowe skupienie dla rodzin

3 grudnia spotkały się rodziny na swoim adwentowym skupieniu. Od wakacyjnych rekolekcji rodzinnych pogłębiamy temat "JEDNOŚCI". Słuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez Ks. Sławomira Zygę. Poprzez negatyw  braku jedności, łamaniu jej i zaniedbaniach w tych kwestiach, mogliśmy odkrywać, dlaczego tak bardzo za JEDNOŚCIĄ tęsknimy? Cicha adoracja, Eucharystia recytowana były przestrzenią, by jeszcze głębiej słyszeć Boga, który przychodzi i mówi do nas. Bardzo owocne było spotkanie dzielenia - echo na koniec naszego spotkania adwentowego. Bóg przyszedł ze swoją łaską do każdego z nas inaczej. To dzielenie było bardzo ubogacające. 

Czytaj więcej...

Usłyszeć Słowo

Adwentowe Zasłuchanie w Słowo za nami...

Bóg posyłał nam Ducha Świętego, który rozjaśniał Słowo, uczył nas słuchać i poddawać się Mocy z WYSOKA!

Słowo z drugiego rozdziału księgi Dziejów Apostolskich poprowadziło nas do Wieczernika, gdzie Ogień - Duch wypala to, co w nas NIE JEST Z BOGA i uzdalnia nas do świadectwa. Nas, którzy jesteśmy słabi w wierze, ale mocni Duchem, który jest nam posyłany! 

Droga Adama i Ewy