Młodzieżowe Andrzejki

Wprowadzenie do Modlitwy Słowem Bożym

 "Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie Słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe Słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie” (Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr 39).

Wszystkich, którzy pragną słuchać Słowa, modlić się Nim i według Niego kształtować swoje codzienne życie zapraszamy na weekendowe Wprowadzenie do Modlitwy Słowem Bożym.

Czytaj więcej...

Wprowadzenie do Adwentu

Odbyły się kolejne Dni Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, świeckich Uczniów Krzyża i Przyjaciół Wspólnoty

 To był wspaniały czas! Wspaniałe dni! Zatrzymaliśmy się aby cieszyć się, że są z nami bracia i siostry, którzy mają podobne pragnienia, tęsknoty, dążenia. Wielbiliśmy Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego w naszym życiu. Te dni odnowiły w nas radość z tego, że jesteśmy w Kościele, który tak samo rozumieją nasi bracia i siostry. W pięknym, prawdziwym Kościele, który, jeśli tak mocno woła dla siebie o miłość z przebitego Serca Jezusa i o moc Ducha  Świętego, to musi mieć też doświadczenie swojej nieporadności i grzeszności.

Czytaj więcej...

…Dopomóż nam rozdawać miłość Twoją całemu światu…

24 października obyło się kolejne młodzieżowe nocne czuwanie organizowane przez Siostry Uczennice Krzyża.

Z czuwania na czuwanie liczba uczestników rośnie, ponad 200  młodych trwało na modlitwie przez całą noc. Tym  razem zgromadziliśmy się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym ze względu na liczbę.

Czytaj więcej...