Warsztaty muzyczne

Zapraszamy do Czmońca w terminie 13-15 lutego lub do Warszawy 27-28 lutego. Więcej informacji na stronie cfś

Budowanie zaufania

Żyjemy w czasach kryzysu zaufania. Dotyka on nas na każdym poziomie – ogólnospołecznym, instytucjonalnym, w relacjach z innymi i indywidualnie – a skutki tego sięgają głęboko. Jak przywrócić zaufanie utracone pomiędzy małżonkami i innymi członkami rodziny? Co robić, aby wzrastało?

Czytaj więcej...

Módl się z nami o powołania

W Roku Życia Konsekrowanego prosimy, módlcie  się razem z nami o powołania kapłańskie zakonne, misyjne, a szczególnie do naszej Wspólnoty.

Proponujemy wam tę prostą, codzienną modlitwę na 9 miesięcy, by rodziło się nowe powołanie jak nowe życie. Bądźcie apostołami tej modlitwy...

Spotkanie przy żłóbku

Przy żłóbku Jezusa, w bliskim doświadczeniu Jego obecności trwały dziewczyny, które w Nowym Roku wyciągają swoje ręce i otwierają serca na łaskę. Z odwagą słuchałyśmy Słowa jak i wpatrywałyśmy się w Bożą Obecność. Nowy Rok to nowy czas, by układać swoje życie z Bogiem i rozpoznawać Jego wolę. Z  Ks. Januszem Szczepaniakiem prowadziliśmy dziewczyny po drogach rozeznawania duchowego i przypatrywania się jak dojrzale podejmować życiowe decyzje. Trudne tematy, ale jakże dla nas wszystkich ważne i niezbędne.

Czytaj więcej...

Rekolekcje w Kościelisku

19-24 stycznia 2015 w Kościelisku sąsiadującym z Zakopanem, w domu sióstr Uczennic Krzyża odbędą się rekolekcje dla dziewcząt. Będzie to szczególne miejsce, w którym można bliżej spotkać Boga i zachwycić się pięknem gór, przewidziane są wędrówki i narty;-)

Czytaj więcej...