Dla dorosłych

Dla dorosłych

Naszą misją jest formacja apostołów świeckich, aby wnosili ducha Ewangelii w miejsca swojego życia i pracy.

Oprócz spotkań indywidualnych i regularnej formacji grup organizujemy dla osób dorosłych rekolekcje, dni skupienia, spotkania tematyczne.