Dla młodych

Dla młodych

Jezus jest „młodym pośród młodych, aby stawać się dla nich wzorem i uświęcać ich dla Pana” (CV 22).

Aby towarzyszyć młodym ludziom w ich drodze, organizujemy dla nich rekolekcje, spotkania tematyczne, czuwania nocne, spotykamy się z nimi indywidualnie i w grupach formacyjnych.