Zmartwychwstanie Pańskie

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Dzisiaj, przez Zmartwychwstałego, otwarte jest niebo. Adam powrócił do życia, Ewa została pocieszona. Wysłuchane zostało wołanie, Królestwo zostało przygotowane, człowiek ocalony, Chrystus uwielbiony. Zmiażdżył śmierć, związał tego tyrana, ogołocił miejsce pobytu zmarłych. Wstąpił do nieba, zwycięski jak król, cały w chwale jak wódz…, i powiedział Ojcu: „Oto Ja, Boże, i dzieci moje, które mi dałeś” (Hbr 2,13). Chwała Tobie, teraz i na wieki wieków.

Św. Hezychiusz

Kochani!

Niech moc płynąca ze Zmartwychwstania Pańskiego napełni Wasze życie światłem oraz radością i poprowadzi do sióstr i braci pozbawionych nadziei. Niech nasz Pan, który żyje na wieki, obdarzy Was pokojem i swoim miłosierdziem.

Z modlitwą i radosnym Alleluja!

Siostry Uczennice Krzyża