WIELKA SOBOTA

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele,
a poruszył Otchłań.

Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.

Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy (fragm. Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę).

Tajemnica dnia dzisiejszego:” Zstąpił do piekieł” – zstąpił do krainy śmierci. Ten artykuł wiary przypomina nam, że do objawienia chrześcijańskiego należą nie tylko słowa Boga, lecz także milczenie Boga…. Tylko wówczas gdy doświadczyliśmy Go jako Milczenia, możemy mieć nadzieję, że dosłyszymy Jego słowo, które rozlega się w milczeniu… J. Ratzinger

Trwajmy zatem w milczeniu, z Maryją Matką Bolesną, wyczekując poranka wielkanocnego, by usłyszeć słowa Zmartwychwstałego Pana – Pokój Wam!