“Wyboru dokonano”

V Kapituła Generalna Uczennic Krzyża wybrała przełożoną generalną – s. Rafaelę Kubiak. Bogu niech będą dzięki!