Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i świętowanie w naszej Wspólnocie – 25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest w naszej Wspólnocie związana z przeżywaniem szczególnej wdzięczności Bogu za Jego dar powołania sióstr, które jako Uczennice Krzyża przygotowują się do powiedzenia swojego “fiat” przez decyzję złożenia ślubów wieczystych.

Maryja, zasłuchana w Słowo, przyjmująca Je i odpowiadająca na Nie swoim przeszywającym kosmos: “FIAT”, jest pewną przewodniczką i oparciem w meandrach naszego życia. Jej zawierzamy każdy dzień, żeby nie wypaść z kursu miłości w oddawaniu swojego życia za braci.

Dziś Matce Bożej szczególnie oddajemy pięć z nas: Helenę, Augustynę, Łucję, Janę i Adrianę.