Wisząc między złoczyńcami wołasz do Ojca i wiesz, że spełni On obietnicę, którą wypowiedział prorok Izajasz: „Dlatego w nagrodę przydzielę im tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że siebie na śmierć ofiarował i oręduje za przestępcami”.

Wśród tłumów zdobytych przez Ciebie jestem i ja, to mnie przebaczasz, mnie, która czynię zło, flirtuję z grzechem, daję posłuch nieufności i uciekam przed służbą.

Kochasz mnie, ciągle na nowo przebaczasz, bym mogła mówić ze św. Pawłem: „Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy”.