Uroczystość Świętego Józefa – 19 marca

Świętego Józefa czcimy w naszej Wspólnocie jako człowieka posłusznego Bogu i zasłuchanego w Jego Słowo.

W tym roku Uroczystość Świętego Józefa świętujemy jakoś szczególnie. Po pierwsze – ze względu na Rok Świętego Józefa; po drugie – z ogromnej wdzięczności za Jego nadzór budowy domu rekolekcyjnego w Czmońcu k. Poznania, po trzecie – za Jego opiekę, której realnie doświadczamy, żebyśmy były wierne Bogu!!!