Otwieramy szufladę z wierszami Sióstr Uczennic Krzyża dla dusz, którym bliski jest język symboli, przenośni, metafor…

Dedykujemy wiersz s. Franciszki Niemier wszystkim braciom kapłanom.

W zadziwieniu nad własnym kapłaństwem

Ciągle jestem w drodze

I z lampką wieczną

Nad Źródłem Mądrości przyklękam

By niegasnące pragnienie Ognia

Z każdym dniem pogłębiać.

W tajemnicy przed sobą

Jak ziarno

Powoli dojrzewam

Do śmierci w Tobie i z Tobą

Na szczytach

Głębin mojego serca

Jak czuły Ojciec

Moimi dłońmi obejmujesz

Marnotrawnych synów

I choć sam synem jestem

Co w dłoniach Matki

Otwiera się na przyjście Słowa

Ty uczysz mnie w Szkole Chleba

OJCOSTWA

Co daje Boga.