Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!

“Jam Mądrość – Roztropność mi bliska, posiadam wiedzę głęboką. (…) Moja jest rada i stałość, moja – rozwaga i potęga. (…) Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna. (…) Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą” (por. Prz 8, 16-22).