Szkoła Animatora: katecheza, wykłady i…

W  sobotę 20.05. po raz kolejny odbyła się kolejna sesja V edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Spotkanie rozpoczęliśmy katechezą w kaplicy, którą wygłosiła siostra Kinga. Tematem była rola i miejsce jakie w Kościele katolickim zajmuje Maryja. Maryja całkowicie podała się woli Boga Ojca, Jej ” fiat” zmieniło świat na zawsze. Dała nam Jezusa Chrystusa, oddawajmy Jej więc należytą cześć wielbiąc Syna Bożego, którego zrodziła.

W miesiącu maju w sposób szczególny zwracamy się do Matki naszego Zbawiciela w nabożeństwie majowym prosząc
o jej wstawiennictwo poprzez litanię loretańską.
Po katechezie przeszliśmy do sali konferencyjnej, gdzie Marta Sala rozśpiewała nas i przygotowała muzycznie do Liturgii.
Rozśpiewani z przyjemnością udaliśmy się do refektarza, gdzie czekała na nas pyszna kawa, herbatka i słodkości.
Kolejnym punktem naszego majowego spotkania był wykład ks. kan. dr Andrzeja Krzystka. Dowiedzieliśmy się z niego, dla jakich grup specjalnych, w jaki sposób i w jakich miejscach można sprawować Eucharystię oraz jak mamy rozumieć w tym przypadku pojęcie „ grupa specjalna”. Ksiądz kanonik przedstawił nam również dyrektorium
o Mszach św. z udziałem dzieci, które mówi między innymi – jak wprowadzić dzieci w liturgię Mszy św. i jak powinna być sprawowana Msza św. dla dorosłych z udziałem dzieci.
W ostatniej części wykładu ksiądz kanonik przedstawił nam wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy św. sprawowanych w małych grupach i wspólnotach.
W samo południe wzięliśmy udział w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Krzystka. Wszyscy uczestnicy starali się wzbogacić Ją śpiewem w wielu głosach, w języku polskim i łacińskim.
Po wykładzie zjedliśmy jak zawsze bardzo smaczny obiadek, który przygotowały dbające o nas siostry.
Najedzeni poszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza i dotlenić nasze umysły, gdyż czekała nas mało przyjemna część naszej szkoły czyli SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI !!!
Pytań było sporo o różnym stopniu trudności, a jak poszło ???
Atmosfera przyznać jednak trzeba była przyjazna, wesoła jednym słowem sprzyjająca!
Po ciężkiej pracy umysłowej siostra Beata przygotowała nas muzycznie do nabożeństwa majowego, na które udaliśmy się do kaplicy. Tam w czterogłosowej litanii loretańskiej prosiliśmy  Maryję  aby się za nami wstawiała u Boga Ojca
i zawsze miała nas w Swojej matczynej opiece.
I w ten oto sposób zakończyliśmy VIII spotkanie V edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego.

Katarzyna M.