Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Uczennice Krzyża

Św. Teresa jest jedną z patronek naszej Wspólnoty, a szczególnie tych sióstr, które są na etapie formacji zwanej nowicjatem.

 Nowicjat to czas przygotowania do złożenia ślubów zakonnych, do przyjęcia sposobu życia samego Jezusa i wyboru kochania Go niepodzielnym sercem.

Módlmy się dzisiaj za nasze “białe” siostry: Augustynę i Łucję, żeby miały odwagę codziennie podejmować trud szukania Boga, wytrwałej modlitwy i cierpliwego znoszenia trudów.