Stacja X

Błogosławione odrzucenie, które pozwala zrozumieć ból niezauważonych.