NA SZEŚĆ DNI PRZED PASCHĄ…

Maria wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku… 12, 1-11

Rozrzutność i hojność Marii wobec Jezusa zachwyca, rozrzutność wynikająca z miłości. Nie liczy, nie kalkuluje – KOCHA.

Gest Marii z Betanii – wskazówka dla naszego życia i drogowskaz na Wielki Tydzień. Warto nim się kierować.
W życiu swoim i życiu naszych bliskich doświadczymy zapachu Królestwa Bożego. Obecności Zmartwychwstałego Pana.