Stacja VI

Ze strachu przed poniżeniem, przed wyśmianiem…

Wyzwól mnie Jezu !