Stacja V

Dzisiaj piątek, więc kolejna stacja na drodze krzyżowej Jezusa.

STACJA V

Bóg ma swoich przyjaciół. Posyła ich do nas w odpowiednim czasie.