Spotkanie formacyjne zielonogórskiej Wspólnoty Świeckich Uczniów Krzyża

21 stycznia 2024 r. przy par. pw. Najświętszej Trójcy, pl. Błyskoszowej 6, Zielona Góra – Ochla.

Kontakt: s. Judyta 600 432 551