SŁOWO Z WIECZERNIKA
Jezus, mając świadomość, iż naszedł czas Jego męki i przejścia z tego świata do Ojca, postanowił, by – jeszcze przed Paschą – pokazać swym uczniom, jak bardzo ich miłuje. Chciał bowiem, aby ci, których na tym świecie umiłował, mieli pewność, że umiłował ich w sposób pełny, to znaczy całkowicie i bez reszty….
A gdy już obmył im stopy, założył swą szatę i układając się przy stole wyjaśnił:
Postarajcie się pojąć znaczenie tego, co przed chwilą uczyniłem! Nazywacie mnie Nauczycielem oraz PANEM i słusznie czynicie, gdyż nim jestem. Jeśli więc ja, PAN i Nauczyciel, obmyłem wam stopy, to i wy podobnie macie wzajemnie dbać o siebie. Dałem wam przykład, jak powinniście postępować wobec siebie.
Zostawiam wam nowe przykazanie, abyście w relacjach między sobą zawsze zachowywali postawę takiej ofiarnej miłości, jaką ja was umiłowałem. Po tym bowiem wszyscy poznają, że prawdziwie jesteście moimi uczniami, jeśli ofiarna miłość będzie widoczna między wami.
por. J 13, 1; 12-15; 34-35
wg Nowego Przekładu Dynamicznego
Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie.