Dziękujemy
Dzisiaj dziękujemy Bogu za dar Eucharystii z której czerpiemy Życie
i Miłość.
Dziękujemy również i pamiętamy
w modlitwie o szafarzach tego sakramentu, o wszystkich kapłanach.