SIEDEM SŁÓW Z KRZYŻA: “Pragnę”

Jezu, Twoim pragnieniem na krzyżu był dar Ducha Świętego dla nas. To Jego tchnąłeś na nas, kiedy oddawałeś się w ręce Ojca. Słyszymy o tym w Ewangelii Jana:

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze wsławiony”.

Duchu Święty, Żywa Wodo, wylewaj się na nas z przebitego Serca Jezusa!