JEZUS RZEKŁ DO MATKI: “OTO SYN TWÓJ”, DO UCZNIA ZAŚ: “OTO MATKA TWOJA”

Maryjo, Ty jesteś Nową Ewą, która z czystym sercem, stojąc przed Bogiem i mając wybór, odpowiedziałaś: Niech mi się stanie według słowa Twego.

I chociaż dokonałaś innego wyboru niż Ewa, nie zostałaś uchroniona od drogi cierpiącej kobiety, lecz jakże innym sercem je przeżywałaś.

Księga Rodzaju opowiada o cierpieniu pierwszej kobiety, które staje się zapowiedzią Twojego cierpienia. Ewa doświadcza, że jej syn został zabity przez własnego brata. Gdy po śmierci Abla, Ewa urodziła kolejnego syna, nadała mu imię Set, mówiąc: Dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain. Twojego Syna Maryjo na śmierć skazali Jego bracia, a pod Krzyżem otrzymałaś w zamian Jana i nas wszystkich.

Czytając Ewangelię, szczególnie tę św. Jana, widać Twoją obecność przy rodzącej się wspólnocie uczniów Jezusa. W Kanie Galilejskiej, po Twoich słowach do Jezusa i sług dokonuje się cud przemiany. I pisze ewangelista: Taki to początek znaków uczynił Jezus i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Zatem prawdziwie jesteś duchową Matką wszystkich uczniów Jezusa.

A gdy droga i dzieło Jezusa się dopełniło, pozostałaś w nowej wspólnocie – rodzinie Jezusa: Wtedy wrócili do Jerozolimy i trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją Matką Jego i braćmi Jego.

Jesteś z woli Jezusa moją Matką nie tylko przez historyczną obecność w życiu Kościoła.

Jesteś moją Matką na drodze duchowej, gdy w mojej samotności, w cierpieniu, w sytuacjach doświadczenia milczenia Boga, Ty wskazujesz drogę wytrwania.

Zachęcasz mnie jak biblijna Judyta przywódców Betulii: Nie zbadacie głębokości ludzkiego serca ani nie przenikniecie myśli jego rozumu; jak więc wybadacie Boga, który wszystko to stworzył, jak poznacie Jego myśli i pojmiecie Jego zamiary? Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się spodoba.

Twoimi też się stają słowa z Księgi Barucha, którą wypowiada Jerozolima-Matka: Miejcie ufność dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy i ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mię Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca.