Dla młodych
Project

Dla młodych

Jezus jest „młodym pośród młodych, aby stawać się dla nich wzorem i uświęcać ich dla Pana” (CV 22). Aby towarzyszyć młodym ludziom w ich drodze, organizujemy dla nich rekolekcje, spotkania tematyczne, czuwania nocne, spotykamy się z nimi indywidualnie i w grupach formacyjnych.

Dla Uczniów Krzyża
Project

Dla Uczniów Krzyża

Świeckie Wspólnoty Uczniów Krzyża przeżywają swoją formację w ośrodkach lokalnych, które mieszczą się w Zielonej Górze, Wrocławiu, Szczecinie i Czmońcu. Raz w roku organizujemy Dzień lub Dni Wspólnoty Uczniów Krzyża dla wszystkich wspólnot. Regularnie zapraszamy Uczniów Krzyża na kilkudniowe rekolekcje do naszego domu rekolekcyjnego w Czmońcu. Od czasu do czasu dłuższe rekolekcje odbywają się również...

Dla dorosłych
Project

Dla dorosłych

Naszą misją jest formacja apostołów świeckich, aby wnosili ducha Ewangelii w miejsca swojego życia i pracy. Oprócz spotkań indywidualnych i regularnej formacji grup organizujemy dla osób dorosłych rekolekcje, dni skupienia, spotkania tematyczne.

Dla rodzin
Project

Dla rodzin

“Dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła” (AL 31). Aby wspierać małżeństwo i rodzinę, organizujemy rekolekcje, spotkania tematyczne oraz sesje wspierające relacje rodziców z dziećmi.