Powierzyliśmy wszystko Maryi… Sobota 27 stycznia – Dąbie

Odmawiając dziesiątkę różańca, powierzyliśmy wszystko Maryi. A Ta, która jest najlepszą Matką, poprowadziła…
Dzieliliśmy się swoim życiem i doświadczeniem posługi liturgicznej.
Widać było, że choć każdy z nas jest inny, to łączy nas miłość do piękna, jakim jest Liturgia…

Dziś odbyło się kolejne spotkanie absolwentów SLAM-u. 🙂
Odmawiając dziesiątkę różańca, powierzyliśmy wszystko Maryi. A Ta, która jest najlepszą Matką, poprowadziła…
Przy drobnym poczęstunku dzieliliśmy się swoim życiem i doświadczeniem posługi liturgicznej.
Widać było, że choć każdy z nas jest inny, to łączy nas miłość do piękna, jakim jest Liturgia…

Pod przewodnictwem s. Beaty uczyliśmy się śpiewać Modlitwę Pańską, do której muzykę skomponował M. Rimski-Korsakow. Powtórzyliśmy także teorię odmawiania modlitwy brewiarzowej (zgodnie uważamy, że im więcej powtórek, tym nauka efektywniejsza 🙂 Następnie pochyliliśmy się nad “Instrukcją Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej” z 14 października 2017 r. Dokładnie analizowaliśmy treść dokumentu, dyskutując nad sensownością i powagą wyzwania, jakie przed nami stawia. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką jest posługa liturgiczna, ale i z tego, ile pracy i wysiłku trzeba włożyć, aby to, co zostało spisane przez Pasterzy Kościoła, zgadzało się z rzeczywistością, której doświadczamy w naszych parafiach… Wiemy zatem, że trzeba działać, ale wiemy także, że bez modlitwy “… na próżno się trudzą…” Odmówiliśmy zatem wspólnie modlitwę południową z brewiarza i posłuchaliśmy poruszającej katechezy s. Beaty.
Zapytana dziś przez Pana o moją wiarę i miłość, mogłam tylko odpowiedzieć: “Ty wiesz, że wierzę w Ciebie i ufam Ci, Panie, przymnóż mi jednak wiary i ufności…
Wiesz też, że Cię kocham, moje grzechy i słabości nie przekreślają  mojej miłości do Ciebie, przymnóż mi jednak miłości, bo pragnę kochać Cię mocniej, bardziej, a w Tobie moich braci i siostry…”

Justyna