Rekolekcje w Trzęsaczu 17-19 stycznia 2018 – relacja

17 stycznia 2018 r. w Młodzieżowym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Trzęsaczu rozpoczęła się II seria rekolekcji zimowych dla młodzieży. Trwające do 19 stycznia spotkanie odbyło się pod hasłem: „W mocy Ducha!”. Rekolekcje poprowadzili ks. Marcin Szczodry oraz Siostry Uczennice Krzyża: s. Gracjana i s. Damiana.

Pierwszą katechezę o miłości Boga do człowieka wygłosiła s. Gracjana, a o  grzechu s. Damiana. Po katechezie był czas celebracji Eucharystii oraz kolacja. Wieczór pierwszego dnia wypełniły ciekawe dynamiki oraz filmy. Siostry wraz z ks. Marcinem ukazywali prawdę o tym, jak grzech działa w naszym życiu. Symbolicznie – grzech – został ukazany jako błoto, które oblepia ludzkie ciało. Był także czas na spotkanie się z Jezusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i możliwość uczestnictwa w spowiedzi świętej, z której młodzi chętnie skorzystali. Zwieńczeniem dnia był seans filmu pt. “Chata”.
Kolejnego dnia wczesnym rankiem uczestnicy rekolekcji udali się na plażę, gdzie przy szumiącym morzu odbyła się poranna gimnastyka oraz modlitwa. Po śniadaniu nastąpił czas radosnej integracji. Nie zabrakło popularnej “belgijki”. Drugiego dnia katechezę o Bożym przebaczeniu wygłosił ks. Marcin. Po katechezie nastąpił czas pracy w grupach. Młodzież miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie: kim dla mnie jest Jezus?
Po obiedzie uczestnicy udali się ponownie na spacer nad morze, gdzie w zimowej scenerii zatańczyli “belgijkę” w plenerze. Po powrocie chętni mogli złożyć akt zawierzenia swojego życia Panu Jezusowi. Następnie uczestniczyli we Mszy Świętej, po której była adoracja Najświętszego Sakramentu. Wieczorem nastąpił tzw. “pogodny wieczór” z radosnymi tańcami i kolejny seans filmowy.
Ostatni dzień rekolekcji również rozpoczął się na plaży. Mimo niskiej temperatury, nikomu nie było zimno. Młodych rozgrzała zabawa, taniec oraz modlitwa. Po śniadaniu odbyła się ostatnia, rekolekcyjna katecheza. Dotyczyła ona różnych sposobów modlitwy oraz trwania w wierze. Każdy z trzech prowadzących katechezę, przedstawił ją inaczej. Uczestnicy katechezy usłyszeli, że Duch Święty, Słowo Boże oraz wspólnota to klucze do trwania w głębokiej wierze.
Rekolekcje zakończyły się Mszą Świętą i dzieleniem się świadectwem uczestników z przeżyć minionych trzech dni. Każdy z nich inaczej doświadczył miłości Pana Boga. Po obiedzie młodzież uczestnicząca w rekolekcjach rozjechała się do swoich rodzinnych domów. Uczestnicy rekolekcji zbliżyli się do siebie i stworzyli niezwykłą wspólnotę młodych spoglądającą ku Bogu. Z pewnością na długo zapamiętają ten wspaniały czas.

Kasia Wojtal – uczestniczka