Nocne czuwania. Noc nie do zapomnienia

Są takie noce, których się nie zapomina. Pośród ciemności wydarza się coś niezwykłego.
Tak było z 24 na 25 marca…Kiedyś tej nocy Maryja doświadczyła mocnej ingerencji Boga, przyjęła i uwierzyła, że z Niej narodzi się Zbawiciel i tak Słowo Wcielone zamieszkało w Maryi i pośród nas.
A  tej nocy w szczecińskiej katedrze spotkaliśmy się na kolejnym czuwaniu młodych. Inicjatywa ta rozrosła się  u boku nas Sióstr Uczennic Krzyża, wielka łaska Boga, a obecnie przy współpracy duszpasterzy młodych rośnie w liczbę. W nocnym świętowaniu wzięło udział ponad 350 osób i ok. 30 kapłanów i kilka sióstr. Tym razem wydarzenie wpisało się w szczególny sposób w Kościół. Świętowaliśmy podczas Uroczystości Zwiastowania NMP każde życie, a zwłaszcza te od poczęcia.
W czasie Eucharystii wielu młodych podjęło się duchowej adopcji dziecka poczętego a nienarodzonego. Było to pięknym świadectwem młodych. W to wydarzenie wpisały się również 25 urodziny naszej metropolii. Z tej okazji wręczyliśmy ks. Arcybiskupowi tort z herbem archidiecezji. Papież Franciszek poprosił natomiast cały Kościół o szczególną modlitwę -24 godziny dla Pana, mogliśmy więc dołożyć z młodymi i naszą cząsteczkę w tym dziele Kościoła. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli ten czas i modlitwę.


s.Gracjana Woroniak Uczennica Krzyża