Matko Jezusa, strzeż w nas Ducha Twojego Syna

Nabożeństwa Majowe poświęcone Najświętszej Maryi Pannie są okazją, by przez modlitwę, wyśpiewane pieśni, przez  osobistą rozmowę, nie tylko Maryję wychwalać, ale również, by ukryć
w Jej Niepokalanym Sercu siebie samych i osoby oraz sprawy dla nas ważne.  Wierzymy, że Ona
 z matczyną miłością  przedstawi je dobremu Bogu, któremu bez reszty zaufała.

Maryja dla Uczennicy Krzyża jest Matką – Matką Wspólnoty i Matką każdej z nas. Uczymy się od niej zawierzenia Bogu, otwartości na działanie Ducha Świętego i stałego wypełniania woli Bożej. Od Niej
i z Nią uczymy się swojego fiat, magnificat i stabat.

Pieśni ku Jej czci, które powstają we Wspólnocie, są wyrazem naszej miłości do Maryi i wiary w Jej potężne wstawiennictwo.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy…