JESTEŚMY TWOJĄ WŁASNOŚCIĄ, OWCAMI TWOJEGO PASTWISKA…

Dziękując dziś Jezusowi za to, że prowadzi nas do Ojca jak dobry pasterz, modlimy się w Kościele o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Bardzo prosimy Was o wołanie z nami do Boga, żeby wlewał w serca wybranych przez siebie kobiet pragnienie ratowania wszystkich zagubionych.  https://www.facebook.com/hashtag/%C5%9Bpiewajim%C3%B3dlsi%C4%99znami?

Szukających wspólnoty życia i rozeznających swoje powołanie zapraszamy do KONTAKTU

https://www.facebook.com/Czuwania-spotkania-m%C5%82odych-z-Siostrami-UK-266987070044823/
https://www.facebook.com/przystanuuczennickrzyza/