KOCHANI uczestnicy spotkań, skupień i rekolekcji dla chorych!

Pozdrawiamy KAŻDEGO z WAS!!!  Jeśli możecie, serdeczne pozdrowienia przekazujcie dalej!
Zapraszamy na chwilę spotkania w kaplicy Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie na Stołczynie

Specjalistkami od nagrywania filmów nie jesteśmy, ale przyjmijcie: z serca do serca … :).
Zaśpiewajcie też razem z nami (warto też obejrzeć) pieśń/modlitwę: Dziękujemy Ci, Jezu… .
PS Dziś też szczególniej wysyłamy modlitwę do Kazachstanu, do Chromtau, do s. Katarzyny,
i Maryi powierzamy wszystkie Solenizantki… :).

Spotkania wspólnoty chorych u Sióstr Uczennic Krzyża (Szczecin Stołczyn) oraz rekolekcje wakacyjne
planowane w Bornym Sulinowie na razie odwołujemy. BĄDŹMY jednak W KONTAKCIE:)!!

Obejrzyj FILMIK

Jezu, włączasz nas do Swojej modlitwy,
Oddaję Ci umysł, serce, usta, istnienie, byś podtrzymywał we mnie dar Twojej modlitwy.
Razem z Tobą i Duchem Świętym wołamy do Ojca
w imieniu każdego miejsca na ziemi,
w imieniu każdego Twojego Dziecka … Ojcze.
Głosem Jezusa i mocą Ducha Świętego… wołamy: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu!


Z Listu do Diogneta:
 „Czym dusza w ciele, tym niechaj będą chrześcijanie w świecie”.

St. kard. Wyszyński, Do chorych i cierpiących, Warszawa 1972 r. :
 „Biskupi polscy wzywają wszystkie dzieci Boże, a szczególnie was, chorych i cierpiących, abyście otoczyli Maryję i nieśli Jej pomoc. Mówcie często: Matko! Tyś niosła pomoc Synowi Bożemu, a Tobie pomagały niewiasty galilejskie. I my dołączamy do nich. Pragniemy pomóc Ci naszymi cierpieniami. Pragniemy Ci oddać nasze udręki i choroby, abyś przez naszą ofiarę pomagała innym (…).
 Chciejcie pamiętać, że smutek wasz w radość się obróci już tu na ziemi, gdy sobie uświadomicie, że waszymi cierpieniami możecie przynieść pomoc innym. (…) Możecie przynieść pomoc Ojcu świętemu, biskupom i kapłanom. Możecie też pomóc tylu ludziom, którym wydaje się, że już nikt o nich nie pamięta”.

Akt oddania Matce Bożej*

Matko Odkupiciela i Pokorna Służebnico Pańska!
Stajemy dzisiaj przed Tobą i wobec Twego Niepokalanego Serca, „pragniemy zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które tylko
w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić” (św. Jan Paweł II, Fatima).
W Twoje Niepokalane Dłonie składamy całe nasze życie.
Użyj nas dla sprawy odrodzenia miłości w świecie i ojczyźnie naszej oraz dla ratowania dusz ludzkich, odkupionych Krwią Przenajdroższą Twojego Syna.
Matko Kościoła i Królowo Polski!
W tej godzinie wielorakich zagrożeń, jakie ciążą nad naszą współczesnością, oddajemy się do Twojej całkowitej dyspozycji. Jesteśmy Twoi!
Przyjmij Matko naszą pokorną ufność i zawierzenie na chwałę Twoją i Twego Syna.
Amen.


*akt oddania na podstawie oddania się Maryi św. Maksymiliana oraz zawierzenia światu Niepokalanemu Sercu, którego dokonał św. Jan Paweł II. Podobną modlitwą każda  Uczennica Krzyża oddaje się Maryi w przeddzień ślubów wieczystych.