Jesteście w moim ręku jak glina w rękach garncarza…

Jeżeli naczynie, które wyrabia garncarz, ulega zniszczeniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, robi z niego inne naczynie, według tego, co mu się wydaje słuszne. Czy nie mogę z wami postąpić jak ten garncarz? – pyta nas dzisiaj Pan (por. Jr 18,1-6).