O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem! (Ps 133,1)

Jezus powiedział, że ludzie po tym poznają Jego uczniów, kiedy zobaczą, że oni się miłują wzajemnie. Wobec tego nowego przykazania wzajemnej miłości stajemy pokorni przed Panem, bo jedynie mocni Jego mocą mamy w sobie zdolność tak żyć.

Jesteśmy Twoją własnością, owcami Twojego pastwiska. Prowadź nas do źródła, Żywa Wodo, byśmy mogli przy Tobie odpocząć.