Dziękujmy Panu, bo jest dobry!

Chrystus żyje! Śmierć nie ma nad Nim władzy. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, żyjemy w Nim dla Boga.

Niech Zmartwychwstały nas umacnia i posyła, żeby ratować tych, co są od Niego daleko – modlitwą, ofiarą, słowem, czynem, jak sam chce – tylko, żebyśmy wszyscy się spotkali w domu Ojca.