DROGA KRZYŻOWA z Uczennicami Krzyża. STACJA XIV

„Nikt nie ma słów życia wiecznego, tylko On, tylko Jezus” (Jan Paweł II).

Czy wierzymy, że grób nie jest kresem naszego życia? Stańmy przed tą tajemnicą w pokorze serca, ta tajemnica nas przerasta. Bóg umarł – zaległa cisza.

Pozwól nam, Panie, przejść ten bolesny czas ciszy z Maryją, Panią Wielkiej Soboty, która bezgranicznie ufała. Jej życie było wielkim hymnem nadziei – Bóg nie umarł, On żyje! My idziemy z życia do życia. „Odkupienie jest nieustanną bliskością Tego, Który odszedł” (Karol Wojtyła).

Panie, obdarz nas niezachwianą wiarą, że On żyje.